Stichting Hans Kox

Stichting Hans Kox heet u welkom op deze website en hoopt dat u tevreden, geboeid, geïnteresseerd en misschien zelfs geïnspireerd "huiswaarts" zult keren.

De Stichting Hans Kox is opgericht op 23 juni 1993 en heeft tot doel het omvangrijke oeuvre van Hans Kox te verspreiden.
Krachtens de statuten tracht zij haar doel onder meer te bereiken door:
En dat alles in de meest ruime zin des woords.

In gewoon Nederlands betekent dit zijn werk zowel nationaal als internationaal promoten, het organiseren van speciale Hans Kox-concerten en de productie van CD´s.

Voor alle vragen met betrekking tot de muziek van Hans Kox kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Stichting.
Stichting Hans Kox secretariaat
van Nouthuysstraat 13
2024KT Haarlem
bestuur@HansKox.nl
023-5311701

Partituren van het werk van Hans Kox zijn te bestellen bij
Donemus https://webshop.donemus.nl /  www.donemus.nl


Tot slot: voor goede ideeën of plannen om de muziek van Hans Kox uit te voeren staan wij altijd open!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@hanskox.nl

Donaties wijn welkom op rekening 7234633 tnv stichting Hans Kox IBAN : NL72 INGB 000 72 34 633